Status behandlingsreiser høsten 2023

Det har vært en del spørsmål og forvirring knyttet til tildeling av behandlingsreiser for høsten 2023.

Bekhterev Norge tok kontakt med seksjonssjef Hilde Mogan ved seksjon for behandlingsreiser ved Oslo Universitetssykehus.

Hun kan fortelle at alle som har fått innvilget søknaden om behandlingsreise for høsten 2023 nå har fått brev om dette i pasientjournalen sin på Helsenorge.no.

Det fysiske tildelingsbrevet, med svarskjema sendes nå ut fortløpende. Seksjonen har vært litt på etterskudd med arbeidet, og har prioritert å sende brev til de som har fått innvilget sin søknad. De begynner nå arbeidet med å sende ut brev med avslag til de som får det. Mange vil ikke få noe brev fra Oslo Universitetssykehus. Det betyr ganske enkelt at man står på venteliste, og eventuelle ledige plasser frem mot avreise blir tildelt forløpende.

Se mer her: Behandlingsreiser OUS

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.