Bli med på tur langs Alna-elva

Søndag 17. september arrangerer vi elvevandring langs Alnaelva for medlemmer og andre.

Oppmøte kl. 11 ved Brynseng T-banestasjon.

Turen går ned til Gamlebyen. Vi går i det tempo som passer oss. Kanskje sitter noen med litt historie om området vi går i? Det er likepersoner tilstede, slik at det er åpnet for de gode samtalene også dersom det er ønskelig. Dersom det er stemning for det kan vi avslutte med kafebesøk for egen regning.

Det er ledige plasser i bassenggruppene

Vi har følgende bassenggrupper:

Gruppe 1: Tirsdager kl. 20:00
Gruppe 2: Tirsdager kl. 21:00
Gruppe 3: Torsdager kl. 20:00
Gruppe 4: Torsdager kl. 21:00

Frammøte 10-20 minutter før.

Det er ledige plasser!

Prisen for 2. halvår 2023 er kr. 800 for medlemmer.

Status behandlingsreiser høsten 2023

Det har vært en del spørsmål og forvirring knyttet til tildeling av behandlingsreiser for høsten 2023.

Bekhterev Norge tok kontakt med seksjonssjef Hilde Mogan ved seksjon for behandlingsreiser ved Oslo Universitetssykehus.

Hun kan fortelle at alle som har fått innvilget søknaden om behandlingsreise for høsten 2023 nå har fått brev om dette i pasientjournalen sin på Helsenorge.no.

Artikler om aksial spondyloartritt

Sidene våre inneholder nå en del informasjon om aksial spondyloartritt (bekhterevs sykdom). Vi håper disse artiklene vil være nyttige både for medlemmer og andre som har sykdommen, for pårørende og for de som bare har lyst til å vite mer. Artiklene tar for seg diagnosen, behandling, typiske egenskaper og mulige komplikasjoner ved sykdommen. Det er også lenker til videre informasjon. Det vil komme mer stoff etter hvert.

Du finner artiklene her:
Informasjon om aksial spondyloartritt

Temakveld: Søvnens betydning og innvirkning på mennesker med Bekhterev

Velkommen til temakveld 2. november kl. 18:00
Sagene Idrettsforenings klubbhus, Stavangergata 32

Tema: Søvnens betydning og innvirkning på mennesker med Bekhterevs sykdom/Aksial Spondyloartritt

Flere opplever varierende søvnkvalitet som kjennetegnes ved at en våkner grytidlig, blir liggende å vri seg av smerter og ikke opplever seg utvilt.

Fysioterapeut Camilla Fongen ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering, NKRR, ved Diakonhjemmets Sykehus har tatt mastergrad innen dette temaet. Vi har vært så heldige å få henne til komme og orientere oss om sine observasjoner og funn i sitt arbeid.

Balçova er tilbake

Fra 2023 blir det endringer hos behandlingsreiser. Blant annet åpnes det for flere behandlingsturer i vinterhalvåret. Dette har vært et ønske fra ganske mange, og Bekhterev Norge ser positivt på denne utviklingen. Mens noen nye behandlingssteder er kommet inn, har noen falt ut.

«Helse og velvære» – artikler av dr. Jadranka Glišić i Igalo

Artiklene du nå leser er skrevet med det formål å hjelpe deg å forstå hva som skjer i kroppen under betennelse. Hvorfor har du visse symptomer og hvordan fungerer visse terapier? Hvilke livsvaner er ønskelig å endre for å forbedre helsen?»

Slik begynner den grundige brosjyren dr. Jadranka Glišić, overlege og avdelingsleder for det norske programmet ved institutt “Dr Simo Milošević” i Igalo Montenegro har skrevet.

Artiklene tar for seg en rekke faktorer relatert til kroniske betennelser og behandlingsformer. De tar også for seg kurstedet i Igalo, «Det norske programmet» og behandlingskonseptet ved Institutt Igalo.

Arbeidet har vært støttet av Spondylittfondet, og du finner artiklene på Spodylittfondets sider her: Helse og velvære