Bydel Vestre Aker i Oslo sier opp fysioterapihjemler – Oslo bekhterevforening med brev til bydelen

Bydel Vestre Aker kutter i budsjettet ved å redusere fysioterapi-tilbudet.

Bekhterevforeningen Oslo og omegn har sent brev til bl.a. bydelsadministrasjonen og bydelsutvalget i bydel Vestre Aker. Her uttaler foreningen bl.a.:

«Den innsparingen og svært redusert kapasitet av fysioterapibehandlingstilbudet som det legges opp vil få svært alvorlige konsekvenser for mennesker med kronisk stadig mer invalidiserende Bekhterevs sykdom.

Fysioterapi og manuell fysioterapi er en viktig hjørnestein og har en nøkkel rolle i behandlingen av mennesker med Bekhterev sykdom. Det utsetter sykdomsforløpet og bidrar til å opprettholde livskvalitet og funksjon. Det utsetter sykdomsutviklingen slik at en kan delta i arbeids- og samfunnsliv og lengst mulig unngå omfattende behov for kommunale helse- og omsorgstjenester og ende på sykehjem.

Dette vil i sin tur og på noe sikt påføre kommunen langt høyere kostnader enn innsparingen legger opp til. Bekhterevforeningen i Oslo ser dette som et tiltak som er svært uheldig og vil på det sterkeste advare for konsekvensene av dette tiltaket.»

Hele brevet finner du her.

Bassengtrening 2. halvår 2020

Tilbud om bassengtrenging 2. halvår 2020

Det er fortsatt ledige plasser – ta kontakt!

Vi har lyktes i å få utvidet bassengtilbudet vårt! Etter intens innsats har det lyktes oss og få utvidet tilbudet om bassengtrening i Terapibassenget ved Lovisenberg omsorg +. Vi har derfor gleden av å kunne tilby deg plass der.

Sted: Diakonissehuset Lovisenberg omsorg + 
Tirsdager og nå også på torsdager!

Gruppe 1: Tirsdager kl. 19:40 med start  25. august 2020
Gruppe 2: Tirsdager kl. 20:40 med start  25. august 2020
Gruppe 3: Torsdager kl. 19:40 med start  27. august 2020

Tur til Sørbråten i Maridalen

Tirsdag 18. august (NB – endret fra 20/8) på ettermiddagen pakker vi sekken og møtes på Movatn stasjon kl. 16:10 for tur i det grønne. Lokaltakst i Oslo med toget. Bil, sykkel osv. er også mulig.

Vi går en tur til flyvraket på Hansakollen – en forholdvis kort tur som burde passe de fleste. Ingen påmelding, bare møt opp! Det blir sosial sammenkomst på Sørbråten etter turen for de som ønsker.

Temamøte 2. november 2020

Det blir temamøte 2. november kl.18.00 med nytt innen forskning og behandling for mennesker med Bekhterevs sykdom og Aksial Spondyloartritt.

Revmatolog med doktorgrad og sentral innen forskning på området, Guro Løvik Goll har vært så imøtekommende og sagt seg villig til å orienteres oss om siste nytt.

Sett av datoen 2.november, så kommer vi tilbake med nærmere detaljer over ferien.

Årsmøte 2020

Bekhterevforeningen Oslo og omegn avholdt årsmøte 26. februar 2020 kl. 19.00. Sted: Lovisenberg sykehus 1. etasje i Lovisenberggata 21, administrasjonsbygget