Full retrett i vedtatte kutt av fysioterapitilbudet i Vestre Aker!

Vi har tidligere skrevet om forslagene til kutt i bydel Vestre Aker som også ville ramme fysioterapitjenestene.

Før sommerferien vedtok politikerne å kutte en stilling og over 7 driftsavtaler for fysioterapeuter. For å oppnå frikort må fysioterapeuter ha driftsavtale med bydel/kommune.

Bekhterevforeningen Oslo og omegn var blant organisasjoner som protesterte kraftig mot dette, i bl.a. brev til bydelsadministrasjonen, samtlige politiske representanter i bydelsutvalget, rådet for funksjonshemmede og Oslo kommune sentralt.

Vi kan nå glede oss over at bydelsutvalget har etterlyst en konsekvensutredning og ikke har iverksatt vedtaket.

Video fra temamøtet 2. november

Videoopptak fra temamøtet 2. november er nå publisert på vår Facebook-side.

Revmatolog og forsker Guro Løvik Goll ga oss her et engasjerende, spennende og interessant foredrag med tema «Nytt innen forskning og behandling av mennesker med Bekhterevs sykdom og Aksial Spondyloartritt».

Guro Løvik Goll har både tid til å ha pasienter og er sentral i landsomfattende og internasjonal forskning.

Jon Hagfors, leder i Bekhterevforeningen Oslo og omegn, har en kort innledning i starten av videoen.

Du kan se opptaker her: https://fb.watch/1Y-scdKJa0/

Spennende og interessant temamøte!

Revmatolog og forsker Guro Løvik Goll ga oss et engasjerende, spennende og interessant foredrag med tema «Nytt innen forskning og behandling av mennesker med Bekhterevs sykdom og Aksial Spondyloartritt». Hun er revmatolog og forsker med doktorgrad som både har tid til å ha pasienter og er sentral i landsomfattende og internasjonal forskning.

Goll gikk gjennom og ga oss verdifulle avklaringer og presiseringer på alle ulike navn vår «eksklusive» sykdom nå har. Navn som: Bekhterevs sykdom, Bechterews sydrom, Ankyloserende Spondylitt (AS), Aksial Spondyloartritt (Ax-SpA), uspesifisert Spondyloartritt og hva som ligger i disse ordene og hva navnene betyr, spennende lærerikt og interessant.

Det ble også viet tid til tilleggssykdommer som flere av oss kan oppleve, som kalles for comobiliteter. Det gjelder blant annet mage tarm sykdommer, øyesykdommer (regnbuehinnebetennelse) og hjertesykdommer.

Bassengtreningen: Dessverre ingen ledige plasser, men sett deg på venteliste!

Det er dessverre ingen ledige plasser på de tre bassenggruppene vi har. Hvis du er interessert i å delta, anbefaler vi deg allikevel å ta kontakte så kan vi sette deg på venteliste. Da får du beskjed om det skulle bli ledige plasser, og det gir oss mulighet til å vurdere og øke kapasiteten.

Vi bruker et terapibasseng som holder 34⁰C. Bassengtrening gjør godt for Bekhterevkroppen.

Sted: Diakonissehuset Lovisenberg omsorg + 
Vi har grupper tirsdager og torsdager på følgende tider:

Gruppe 1: Tirsdager kl. 19:40
Gruppe 2: Tirsdager kl. 20:40
Gruppe 3: Torsdager kl. 19:40

Det er ikke bassengtrening når Osloskolen har fridager.

Flott tur til flyvraket på Hansakollen

Flyvraket og deltakerneFlyvraket og deltakerne

Bekhterevforeningen Oslo og omegn hadde tirsdag 18. august en flott tur fra Movatn stasjon til Hansakollen og vraket etter et tysk fly som styrtet i 1942. Hansakollen er en del av Maridalsalpene og ligger innenfor Mellomkollen naturreservat.

Bydel Vestre Aker i Oslo sier opp fysioterapihjemler – Oslo bekhterevforening med brev til bydelen

Bydel Vestre Aker kutter i budsjettet ved å redusere fysioterapi-tilbudet.

Bekhterevforeningen Oslo og omegn har sent brev til bl.a. bydelsadministrasjonen og bydelsutvalget i bydel Vestre Aker. Her uttaler foreningen bl.a.:

«Den innsparingen og svært redusert kapasitet av fysioterapibehandlingstilbudet som det legges opp vil få svært alvorlige konsekvenser for mennesker med kronisk stadig mer invalidiserende Bekhterevs sykdom.

Fysioterapi og manuell fysioterapi er en viktig hjørnestein og har en nøkkel rolle i behandlingen av mennesker med Bekhterev sykdom. Det utsetter sykdomsforløpet og bidrar til å opprettholde livskvalitet og funksjon. Det utsetter sykdomsutviklingen slik at en kan delta i arbeids- og samfunnsliv og lengst mulig unngå omfattende behov for kommunale helse- og omsorgstjenester og ende på sykehjem.

Dette vil i sin tur og på noe sikt påføre kommunen langt høyere kostnader enn innsparingen legger opp til. Bekhterevforeningen i Oslo ser dette som et tiltak som er svært uheldig og vil på det sterkeste advare for konsekvensene av dette tiltaket.»

Hele brevet finner du her.

Årsmøte 2020

Bekhterevforeningen Oslo og omegn avholdt årsmøte 26. februar 2020 kl. 19.00. Sted: Lovisenberg sykehus 1. etasje i Lovisenberggata 21, administrasjonsbygget