Arrangementer og kurs

Kommende


Bassengtrening tirsdager og torsdager

Startdato: 28. oktober 2021 - Sluttdato: 16. desember 2021
Sted: Diakonissehuset Lovisenberg Omsorg+, Lovisenberggata 5, 0456 Oslo.

Tidligere


Temakveld: Kan tarmflora ha betydning for Ankyloserende Spondylitt, Bekhterevs sykdom?

1. november 2021
kl. 18:00
Sted: Sagene Idrettsforenings klubbhus, Stavangergata 32, Oslo

Temamøte om høyspesialisert rehabilitering for Bekhterev og Spondyloartritter

29. september 2021
kl. 18:00
Sted: Sagene Idrettsforenings klubbhus, Stavangergata 32, Oslo

Tema: Betydning og viktigheten av høyspesialisert rehabilitering for Bekhterev og Spondyloartritter, tiltak og resultater

Sted: Sagene Idrettsforenings klubbhus, Stavangergata 32, Oslo

Tid: 29. september 2021 kl. 18:00

Foredrag ved Sigrid Ødegård, Seksjonsoverlege, PHD
Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR), Diakonhjemmet sykehus