Positive nyheter om terapibasseng i Oslo-budsjettet

Etter forhandlinger mellom byrådet og Rødt, blir Oslo-budsjettet styrket med 5 millioner for å kunne bedre terapibasseng-tilbudet i Oslo. Den neste behovsplanen for idrett og friluftsliv skal inneholder en analyse av situasjonen og behovet for flere kommunale terapibad/varmtvannbasseng.

Dette er positive nyheter. Det er altfor få terapibasseng i Oslo. For mange i vår gruppe gir trening i varmt vann svært god effekt.

Byrådet bes sørge for at flere terapibad gjøres tilgjengelige for brukere i løpet av 2022.

I et intervju i Dagsavisen 1. desember sier Siavash Mobasheri (R) bl.a.:

– Når det gjelder terapibadene så har vi fått inn 5 millioner kroner i budsjettet for 2022. Der har vi pekt på Ammerudhjemmet(*), og Kantarellen som blir åpna i løpet av 2022. Så jobbes det videre med å finne andre bad. Dessverre har ikke kommunen nok bad, så vi må inngå noen avtaler med private aktører. Men, vi har fått gjennomslag for at byrådet skal legge fram noen planer for dette i Idrettsbehovsplanen.

(*) Kommentar: Denne budsjettsaken skal vedtas i Oslo bystyre onsdag 8. desember. Ammerudhjemmet er vedtatt nedlagt, og det ser ut til å spøke også for terapibassenget der i 2022. Det betyr i så fall at nok et terapibasseng forsvinner i Oslo. 🙁

Det positive er at det bevilges penger og at settes fokus på den kritiske situasjonen det er i Oslo med hensyn til terapibasseng. 🙂

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.