Full retrett i vedtatte kutt av fysioterapitilbudet i Vestre Aker!

Vi har tidligere skrevet om forslagene til kutt i bydel Vestre Aker som også ville ramme fysioterapitjenestene.

Før sommerferien vedtok politikerne å kutte en stilling og over 7 driftsavtaler for fysioterapeuter. For å oppnå frikort må fysioterapeuter ha driftsavtale med bydel/kommune.

Bekhterevforeningen Oslo og omegn var blant organisasjoner som protesterte kraftig mot dette, i bl.a. brev til bydelsadministrasjonen, samtlige politiske representanter i bydelsutvalget, rådet for funksjonshemmede og Oslo kommune sentralt.

Vi kan nå glede oss over at bydelsutvalget har etterlyst en konsekvensutredning og ikke har iverksatt vedtaket.

Ved budsjettbehandlingen for 2021 ble kuttene i tilbudet reversert. Videre er Frisklivssentralen styrket med en ekstra turnusfysioterapeut. Det ble også bestemt at det skal lages en plan for fysioterapitjenesten framover.

Vi tror det her er behov for styrking snarere enn kutt i fysioterapi-tilbudet bl.a. for å forebygge økte helserelaterte kostnader på sikt.

Se tidligere artikkel her.

Du kan lese mer om saken hos Norsk Fysioterapiforbund.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.