Bydel Vestre Aker i Oslo sier opp fysioterapihjemler – Oslo bekhterevforening med brev til bydelen

Bydel Vestre Aker kutter i budsjettet ved å redusere fysioterapi-tilbudet.

Bekhterevforeningen Oslo og omegn har sent brev til bl.a. bydelsadministrasjonen og bydelsutvalget i bydel Vestre Aker. Her uttaler foreningen bl.a.:

«Den innsparingen og svært redusert kapasitet av fysioterapibehandlingstilbudet som det legges opp vil få svært alvorlige konsekvenser for mennesker med kronisk stadig mer invalidiserende Bekhterevs sykdom.

Fysioterapi og manuell fysioterapi er en viktig hjørnestein og har en nøkkel rolle i behandlingen av mennesker med Bekhterev sykdom. Det utsetter sykdomsforløpet og bidrar til å opprettholde livskvalitet og funksjon. Det utsetter sykdomsutviklingen slik at en kan delta i arbeids- og samfunnsliv og lengst mulig unngå omfattende behov for kommunale helse- og omsorgstjenester og ende på sykehjem.

Dette vil i sin tur og på noe sikt påføre kommunen langt høyere kostnader enn innsparingen legger opp til. Bekhterevforeningen i Oslo ser dette som et tiltak som er svært uheldig og vil på det sterkeste advare for konsekvensene av dette tiltaket.»

Hele brevet finner du her.

Årsmøte 2020

Bekhterevforeningen Oslo og omegn avholdt årsmøte 26. februar 2020 kl. 19.00. Sted: Lovisenberg sykehus 1. etasje i Lovisenberggata 21, administrasjonsbygget