Bassenggrupper tirsdager og torsdager

Startdato: 29. august 2023
Sluttdato: 14. desember 2023
Tid: 00:00 - 00:00
Sted: Diakonissehuset Lovisenberg Omsorg+, Lovisenberggata 5, 0456 Oslo.

Gruppe 1: Tirsdager kl. 20:00
Gruppe 2: Tirsdager kl. 21:00
Gruppe 3: Torsdager kl. 20:00
Gruppe 4: Torsdager kl. 21:00

Frammøte 10-30 minutter før.

Det er ledige plasser! Ta kontakt hvis du er interessert i å delta. Bassengtrening er veldig bra for vår gruppe! Kr. 800 for 2. halvår 2022.

Adresse til bassenget:
Diakonissehuset Lovisenberg omsorg +
Lovisenberggata 5, 0456 Oslo.

Kontakt oss på epost: oslo@bekhterev.no eller telefon 969 13 504

Mer informasjon og kart her.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.