Utvidet bassengkapasitet i 2024 – bassenggruppene

De opprinnelige bassenggruppene fortsetter til samme ukedag og tidspunkt:

Gruppe 1: Tirsdager kl. 20:00
Gruppe 2: Tirsdager kl. 21:00
Gruppe 3: Torsdager kl. 20:00
Gruppe 4: Torsdager kl. 21:00

I tillegg starter vi opp med en bassenggruppe nr.5 på mandager kl 20-21. Dermed har vårt bassengttilbudet fått utvidet kapasitet. Oppstart gruppe 5 blir mandag 5. februar. Vi ønsker alle nye deltagere velkommen.

Frammøte 10-30 minutter før.

Ta kontakt!

For første halvår 2024 koster det kr. 800 for medlemmer og kr 2.400,- for ikke-medlemmer.

Bassenget holder 34⁰C og er av nyere dato.

Kontakt oss på epost: oslo@bekhterev.no
eller telefon 969 13 504 hvis du er interessert i å delta!

Øvelser i basseng er bra for vår gruppe!

Adresse til bassenget:
Diakonissehuset Lovisenberg omsorg +.
Lovisenberggata 5, 0456 Oslo.

Ta f.eks. buss 37 og gå av på holdeplassen Lovisenberg. 5 min å gå.

God tilgjengelighet. Fri parkering etter kl. 20.

3 min gange fra buss 37. Du kan også benytte buss 34 og 54 – litt lengre å gå.
Sted: Lovisenberg Omsorg+, Lovisenberggata 5, 0456 Oslo

Kontakt oss på epost: oslo@bekhterev.no

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.