Det er noen få ledige plasser i bassenggruppene

Vi har følgende bassenggrupper:

Gruppe 1: Tirsdager kl. 20:00
Gruppe 2: Tirsdager kl. 21:00
Gruppe 3: Torsdager kl. 20:00
Gruppe 4: Torsdager kl. 21:00

Frammøte 10-20 minutter før.

Ta kontakt!

Prisen for resten av 2023 er kr. 400 for medlemmer.
For første halvår 2024 koster det kr. 800 for medlemmer.

Bassenget holder 34⁰C og er av nyere dato.

Kontakt oss på epost: oslo@bekhterev.no
eller telefon 969 13 504 hvis du er interessert i å delta!

Øvelser i basseng er bra for vår gruppe!

Adresse til bassenget:
Diakonissehuset Lovisenberg omsorg +.
Lovisenberggata 5, 0456 Oslo.

Ta f.eks. buss 37 og gå av på holdeplassen Lovisenberg. 5 min å gå.

God tilgjengelighet. Fri parkering etter kl. 20.

3 min gange fra buss 37. Du kan også benytte buss 34 og 54 – litt lengre å gå.
Sted: Lovisenberg Omsorg+, Lovisenberggata 5, 0456 Oslo

Kontakt oss på epost: oslo@bekhterev.no

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.