Behandlingsreiser til utlandet starter opp igjen

Oslo Universitetssykehus kommer til å sende ut tilbud for to voksne revmagrupper til Vintersol i januar og februar.

Svarfristen er satt til 12 november.

Tekst: OM

Videre meldes det at behandlingsreiser for voksne revmagrupper, som er planlagt fra april, først vil bli sendt ut i januar 2022. Grunnen til dette er at det fortsatt mangler flyvninger.

For nærmere informasjon se OUS sin hjemmeside: Behandlingsreiser – Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.