Temamøte om høyspesialisert rehabilitering for Bekhterev og Spondyloartritter 29. september

Tema: Betydning og viktigheten av høyspesialisert rehabilitering for Bekhterev og Spondyloartritter, tiltak og resultater

Sted: Sagene Idrettsforenings klubbhus, Stavangergata 32, Oslo

Tid: 29. september 2021 kl. 18:00

Foredrag ved Sigrid Ødegård, Seksjonsoverlege, PHD
Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR), Diakonhjemmet sykehus

Sigrid Ødegård mottok for en tid tilbake Revmatikerprisen for sin unike interesse og innsats.

Hun har i en årrekke vært spesielt engasjert i fagområdet og har sitt daglige virke ved Nasjonal Behandlingstjenste innen Revmatologisk Rehabilitering, NBRR. Dette er en enhet som ble etablert for å kunne gi høyspesialisert, landsdekkende hjelp til de som «virkelig» sliter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Det viser seg at flere med Spondyloartritter og Bekhterev tilbys plass der og nyter godt av tilbudet.

Det blir veldig spennende å få informasjon og kunnskap om den helhetlige behandlingen de tilbyr og hvilke resultater som oppnås.

Møtet er åpent for medlemmer og andre interesserte.

Hvordan komme dit: 

Kollektivt: Ta buss 37 eller 54 til holdeplassen Badebakken. 

Alternativ rute: Ta buss 34 til holdeplassen Voldsløkka følg merking. Lik avstand. 

Bil: Mulighet for parkering i nærområdet. 

Velkommen!

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.