Digitalt årsmøte i Bekhterevforeningen Oslo og omegn 3. mars

Bekhterevforeningen Oslo og omegn avholder årsmøte:
onsdag 3. mars 2021 kl. 19.00

Oppdatering: På grunn av Covid 19-restriksjoner i Oslo blir årsmøtet gjennomført som et digitalt møte på Teams.

Medlemmer som har betalt kontingent for 2021 til Bekhterev Norge kan melde seg på møtet ved å sende en epost merket «Påmelding årsmøte» til epostadresse: oslo@bekhterev.no innen mandag 1. mars kl. 19:00

De som melder seg på vil deretter få tilsendt en epost med nærmere beskrivelse av hvordan man går fram for å delta.

For saksdokumenter og agenda klikk her.