Spennende og interessant temamøte!

Revmatolog og forsker Guro Løvik Goll ga oss et engasjerende, spennende og interessant foredrag med tema «Nytt innen forskning og behandling av mennesker med Bekhterevs sykdom og Aksial Spondyloartritt». Hun er revmatolog og forsker med doktorgrad som både har tid til å ha pasienter og er sentral i landsomfattende og internasjonal forskning.

Goll gikk gjennom og ga oss verdifulle avklaringer og presiseringer på alle ulike navn vår «eksklusive» sykdom nå har. Navn som: Bekhterevs sykdom, Bechterews sydrom, Ankyloserende Spondylitt (AS), Aksial Spondyloartritt (Ax-SpA), uspesifisert Spondyloartritt og hva som ligger i disse ordene og hva navnene betyr, spennende lærerikt og interessant.

Det ble også viet tid til tilleggssykdommer som flere av oss kan oppleve, som kalles for comobiliteter. Det gjelder blant annet mage tarm sykdommer, øyesykdommer (regnbuehinnebetennelse) og hjertesykdommer.

Medisinering og nytt på feltet ble også meget godt belyst og flere spørsmål ble stilt som de fremmøtte undret seg over ble besvart som blant annet virkning, bivirkninger fordeler og ulemper. Ikke-medikamentell behandling og effekten ble også gjennomgått. Det gjelder trening, opptrening, rehabilitering, behandlingsreiser terapibasseng osv.

Hun hadde også tid til og gi oss innblikk i hva som er det siste nye på forskningsfronten samt sentral forskning hun jobber med som blant annet Nor-Switch, Nor-Drum.

Vi i Bekhterevforeningen Oslo og omegn var på forhånd usikre på om vi kunne og skulle gjennomføre møtet. Men vi konkluderte med at det ville være mulig og forsvarlig å følge føringene ifm Covud-19, og etter kontakt med foredragsholder valgte vi å la møtet gå som planlagt.

Vi er godt fornøyde og takknemlig for at Goll tok seg god tid til å besvare spørsmål fra de oppmøtte underveis og det ble gode dialoger med utfyllende og oppklarende svar. N

Når vi fikk tid til å se på klokka, var både foredragsholder og de oppmøtte forbauset over hvor fort tiden var gått. Det viser at det var engasjerte og en vitebegjærlig som hadde møtt opp. Det ble et annerledes og spennende møte hvor det ble åpnet for dialog mellom deltakerne og foredragsholder. En stor takk til vår god foredragsholder som var så sporty og sette av så god tid til oss. ?

Vi har som mål og ambisjon å få lagt ut et redigert og forkortet opptak på nettsiden vår.

Møtet gikk av stabelen mandag 2. november på Sagene Idrettsforenings nye klubbhus ved Voldsløkka, Stavangergata 32. Møterommet var godt med god akustikk slik at de som satt bakerst også hørte hva som ble sagt.

Vi vil komme tilbake med flere temamøter når dette viruset har roet seg.

Leder i Bekhterevforeningen Oslo og omegn, Jon Hagfors, takker Guro Løvik Goll for et engasjerende og spennende foredrag

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.